Προπονητές

Budokai Μετεώρων και Τρικάλων

Sensei Ιωάννης Παππούλιος 4 Dan

Sensei Ιωάννης Παππούλιος 4 Dan

Senpai Χρήστος Τσιάρας 1 Dan

Senpai Χρήστος Τσιάρας 2 Dan

papastavrous

Senpai Στέλιος Παπασταύρους 1 Dan

Budokai Αμύνταιου

Senpai Κωνσταντίνος Ιωαννίδης 1 Dan

Senpai Κωνσταντίνος Ιωαννίδης 2 Dan