Το νόημα του Kyokushin

Τhe Meaning – Το νόημα

Kyoku (κιοκου) = Απόλυτος

Shin (σιν) = Αλήθεια ή Πραγματικότητα

Kai (κάι) = Να ενώνεσαι, να
συνεργάζεσαι

Επομένως το KYOKUSHINKAΙ (κιοκουσίνκάι) σημαίνει η κοινωνική αναζήτηση για την απόλυτη αλήθεια.

Επίσης το βαθύτερο νόημα του KYOKUSHINKAΙ KARATE είναι η διεθνής παγκόσμια ειρήνη και η φιλία των λαών!

Leave a Reply