Το νόημα του Kyokushin

Τhe Meaning – Το νόημα

Kyoku = Απόλυτος

Shin = Αλήθεια ή Πραγματικότητα

Kai = Να ενώνεσαι, να
συνεργάζεσαι

Επομένως το KYOKUSHINKAΙ σημαίνει η κοινωνική
αναζήτηση για την απόλυτη αλήθεια.

Επίσης το βαθύτερο νόημα του KYOKUSHINKAΙ KARATE
είναι η διεθνής παγκόσμια ειρήνη και η φιλία των λαών!

Leave a Reply