Τι είναι το Budokai;

Τι είναι το BudoKai;

“Κάθε τεχνική που φέρνει επιτυχία είναι καλή. Μια καλή και αποτελεσματική τεχνική θα εντάσσεται στο σύστημά του ανεξάρτητα από το στυλ από το οποίο αυτή η τεχνική προέρχεται. Το Kyokushin BudoKai είναι ένα ολικό πολεμικό σύστημα πλήρους επαφής. Πάνω από όλα, είναι μία «αποτελεσματική για το δρόμο» πολεμική τέχνη της υψηλότερης δυνατής πραγματικότητας.”

 Τα Kihon, ή τα βασικά, του BudoKai έχουν εξελιχθεί μέσω της συγχώνευσης τεχνικών από πολλά στυλ και συστήματα. Ωστόσο, τα κυρίαρχα στυλ που εξασκούνται σε αυτό το ολικό πολεμικό σύστημα (ελεύθερη- πάλη) είναι το Kyokushin Karate (γνωστό και ως “Kyokushinkai”), το Judo, το Jiu Jitsu και το Sambo. Σχεδόν όλα τα Te και Keri Waza (τεχνικές χεριού και ποδιού), Nage Waza (τεχνικές ρίψης) και Ne Waza τεχνικές (πάλη/ εδάφους aka Katame Waza) επιτρέπονται και εξασκούνται με πλήρη επαφή.

Το Kyokushin BudoKai αναπτύχθηκε από τον Jon Bluming (10ο Dan Kyokushin, 9ο Dan Judo, 4ο Dan Bo Jitsu, 2ο Dan Kendo). Ο Jon Bluming πιστεύει ακράδαντα πως μόνο όταν κάποιος είναι πλήρως εξοικειωμένος και με τις τρεις πολεμικές ζώνες άδειου χεριού (χτυπήματα, ρίψεις, πάλη), μπορεί να θεωρείται ικανός να προπονείται σε ένα αποτελεσματικό για το δρόμο, σύστημα αυτοάμυνας.

Leave a Reply