Παγκόσμιας αναγνώρισης η Budokai Hellas – Αναφορά του 1ου Summer Camp στις επίσημες ιστοσελίδες της International Budo Kaikan και του ιδρυτή της ΙΒΚ, Kaicho Jon Bluming

 αγκόσμιας αναγνώρισης τυγχάνουν οι δραστηριότητες της Budokai Hellas. Προσφάτως είδαμε στις επίσημες ιστοσελίδες τόσο της International Budo Kaikan, όσο και του ιδρυτή της ΙΒΚ, Kaicho Jon Bluming, αναρτήσεις οι οποίες αναφέρονταν στο 1ο Summer Camp της Budokai Hellas,το οποίο έλαβε χώρα το τριήμερο 5, 6, 7 Ιουλίου 2013 με διοργανωτές τους επικεφαλής της sensei Παπαπούλιο Ιωάννη 3 DAN, sensei Γαλλιός Κωνσταντίνο 4 DAN και sensei Λεωνίδα Αντώνη 3 DAN.

Leave a Reply