Οι έντεκα αρχές του Mas Oyama

THE ELEVEN MOTTOS OF MAS OYAMA – ΟI ΕΝΤΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ MAS OYAMA

Ο Mas Oyama συνόψισε όλη του την φιλοσοφία στις πολεμικές τέχνες σε έντεκα συνθήματα- γνωμικά, γνωστά ως το Zayuno Mei Juichi Kajo, που είναι βασικά στις διδασκαλίες του Kyokushin karate.

 1) Ο Πολεμικός Τρόπος αρχίζει και τελειώνει με την ευγένεια. Επομένως, κάθε στιγμή να είσαι καθ’ όλα και αυθεντικά ευγενικός.

2) Το να ακολουθείς τον Πολεμικό Τρόπο μοιάζει σαν να σκαρφαλώνεις ένα βράχο –συνέχισε την ανοδική πορεία χωρίς διακοπή.

3) Απαιτείται απόλυτη και χωρίς δισταγμό αφοσίωση σ’ αυτό που κάθε φορά σου ανατίθεται. Πάλεψε να παίρνεις πρωτοβουλίες σε όλες τις καταστάσεις προστατεύοντας κάθε φορά τον εαυτό σου από ενέργειες που πηγάζουν από εγωϊστική έχθρα ή απερισκεψία.

4) Ακόμη και για τον Πολεμιστή τα χρήματα δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι προσεχτικός ώστε να μην προσκολληθείς σε αυτά.

5) Ο Πολεμικός Τρόπος βασίζεται στη στάση του σώματος. Πάλεψε να διατηρήσεις τη σωστή στάση κάθε φορά.

6) Ο Πολεμικός Τρόπος αρχίζει με χίλιες ημέρες προπόνησης και τελειοποιείται μετά από δέκα χιλιάδες ημέρες προπόνησης.

7) Στις πολεμικές τέχνες η ενδοσκόπηση γεννά τη σοφία. Πάντα να πράττεις σκεπτόμενος στοχεύοντας το καλύτερο.

8) Η φύση και ο σκοπός του Πολεμικού Τρόπου είναι παγκόσμιος. Όλες οι εγωιστικές επιθυμίες πρέπει να καούν στη φωτιά της σκληρής προπόνησης.

9) Οι πολεμικές τέχνες αρχίζουν από ένα σημείο και τελειώνουν σε έναν κύκλο. Οι ευθείες γραμμές προέρχονται από αυτή την αρχή.

10) Η πραγματική ουσία του Πολεμικού Τρόπου μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο μέσα από τις εμπειρίες. Γνωρίζοντας αυτό, μάθε να μη φοβάσαι τις προκλήσεις.

11) Πάντα να θυμάσαι: Τα οφέλη από μια καρδιά γεμάτη αυτοπεποίθηση και γενναιοδωρία είναι άφθονα.

 

Leave a Reply