ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Της WKB HELLAS

Η WKB Hellas όλα αυτά τα χρόνια – από τη σύστασή της μέχρι και σήμερα – διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης, τους οποίους τα μέλη- dojo οφείλουν να ακολουθούν πιστά.

Οποιαδήποτε αναιτιολόγητη παρέκκλιση από αυτούς θέτει αυτομάτως το μέλος που τους αθετεί εκτός της οργάνωσης. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας και σε όσα πρεσβεύει η φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών παγκοσμίως, οφείλουμε να διαχωρίσουμε εφεξής τις δράσεις της WKB Hellas από τα dojos Αλμυρού και Νέας Αγχιάλου με υπεύθυνο τον sensei Αντώνη Λεωνίδα, τα οποία πλέον δεν αποτελούν μέλη της.

Leave a Reply