Άλλες 498 φώτος από το 6ο Summer Camp της WKB Hellas

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του πλούσιου φωτογραφικού υλικούαπό το τριήμερο 6ο Summer Camp της WKB Hellas στους Νέους Πόρους…

Leave a Reply